กิจกรรม

กิจกรรมดีๆ บางส่วนที่ทาง ธนวรรณเต็นท์ผ้าใบ มอบให้แก่สังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ

“ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”

ณ ราม 2 ไนท์บาร์ซาร์ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

วันที่ 6 ตุลาคม 2561


มอบเต็นท์ขนาด 3×4 เมตร จำนวน 1 หลัง ให้แก่

กองนักเรียนจ่า กองการปกครอง

โรงเรียนหทารนาวิกโยธิน

ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนามของนักเรียนจ่า

วันที่ 8 ตุลาคม 2561


สนับสนุนพัดลมแอร์เย็นจำนวน 4 เครื่อง ให้

มูลนิธิสายใจไทยฯ

ใช้ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561


สนับสนุนกิจการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 มีนาคม 2561


บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2560


ให้การสนับสนุนเต็นท์ผ้าใบเพื่อใช้ในกิจกรรมของ

กองพันทหารม้า 2 กองพลราบที่ 2 รักษาพระองค์

วันที่ 7 ธันวาคม 2560


สนับสนุนเต็นท์ขนาด 12×10 ม. งานรวมน้ำใจสู่ศาสนดำรงค์วิทยา ครั้งที่ 26

ณ. มัสยิด ดารุ้ลมุกีม (ปากคลองพยาเพชร) ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560


สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบ 3 หลัง และ พาเลสไม้ 5 แผ่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตน้ำดื่ม


บริจาคสมทบทุน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559


สนับสนุนเต็นท์ขนาด 5×12 เมตร 1 หลัง และ 4×8 เมตร 4 หลัง

งานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559


สนับสนุนเต็นท์ขนาด 5×12 เมตร 8 หลัง

เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาศเสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559


สนับสนุนโครงการเยาวชนรักดนตรี Youth Love Music กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสากล (สตริง) ไม่เกิน 8 คน “Ladkrabang Talent By V Market” ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้า วี มาร์เก็ต แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2559


มูลนิธิตระกูลฮุน-1

พิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของตระกูลฮุนอนุสรณ์มูลนิธิ

ถนนคุ้มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มูลนิธิตระกูลฮุน-3
มูลนิธิตระกูลฮุน-2

วัดเก่าหลวงอาสน์-1 วัดเก่าหลวงอาสน์-2 วัดเก่าหลวงอาสน์-3

บริจาคเต็นท์ให้แก่ วัดเก่าหลวงอาสน์ จ.สุรินทร์


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์-1 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์-2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์-3

บริจาคเต็นท์ให้แก่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ


วัดวีระโชติธรรมาราม-1 วัดวีระโชติธรรมาราม-2 วัดวีระโชติธรรมาราม-3

บริจาคปัจจัยและเต็นท์ให้แก่ วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา


มัสยิดม่านารุ้ลฮู่ดา

อนุเคราะห์เวทีพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในงานเปิดป้ายอาคาร

ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดม่านารุ้ลฮู่ดา

แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


มูลนิธินาคบุญยะ

บริจาคเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ให้กับมูลนิธินาคบุญยะ

เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์

แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


บริจาคปัจจัยและเต็นท์ให้แก่ วัดลำต้อยติ่ง

แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
099-115-2828, 086-398-2236
salesaka