กิจกรรม

กิจกรรมดีๆ บางส่วนที่ทาง ธนวรรณเต็นท์ผ้าใบ มอบให้แก่สังคม


บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2560


ให้การสนับสนุนเต็นท์ผ้าใบเพื่อใช้ในกิจกรรมของ

กองพันทหารม้า 2 กองพลราบที่ 2 รักษาพระองค์

วันที่ 7 ธันวาคม 2560


สนับสนุนเต็นท์ขนาด 12×10 ม. งานรวมน้ำใจสู่ศาสนดำรงค์วิทยา ครั้งที่ 26

ณ. มัสยิด ดารุ้ลมุกีม (ปากคลองพยาเพชร) ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560


สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบ 3 หลัง และ พาเลสไม้ 5 แผ่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตน้ำดื่ม


สนับสนุนเต็นท์ขนาด 5×12 เมตร 1 หลัง และ 4×8 เมตร 4 หลัง

งานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559


สนับสนุนโครงการเยาวชนรักดนตรี Youth Love Music กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีสากล (สตริง) ไม่เกิน 8 คน “Ladkrabang Talent By V Market” ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้า วี มาร์เก็ต แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2559


มูลนิธิตระกูลฮุน-1

พิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของตระกูลฮุนอนุสรณ์มูลนิธิ

ถนนคุ้มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

มูลนิธิตระกูลฮุน-3
มูลนิธิตระกูลฮุน-2

วัดเก่าหลวงอาสน์-1 วัดเก่าหลวงอาสน์-2 วัดเก่าหลวงอาสน์-3

บริจาคเต็นท์ให้แก่ วัดเก่าหลวงอาสน์ จ.สุรินทร์


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์-1 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์-3

บริจาคเต็นท์ให้แก่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ


วัดวีระโชติธรรมาราม-1 วัดวีระโชติธรรมาราม-2 วัดวีระโชติธรรมาราม-3

บริจาคปัจจัยและเต็นท์ให้แก่ วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา


มูลนิธินาคบุญยะ

บริจาคเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ให้กับมูลนิธินาคบุญยะ

เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์

แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


บริจาคปัจจัยและเต็นท์ให้แก่ วัดลำต้อยติ่ง

แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
099-115-2828, 086-398-2236